eclairplay

Om EclairPlay

EclairPlay er en downloadplatform, der forbinder biografer og distributører over hele verden.

Tanken med platformen er, at understøtte distributører og biografer i deres daglige arbejde, ved at gøre materiale tilgængeligt for fremvisning og download og give adgang til værktøjer der hjælper med programlægning og markedsføring igennem direkte adgang til promoveringsmateriale på en og samme platform, der er tilgængelig alle vegne og fra alle platforme.

Platformen er også skabt for at give distributører muligheden for at øge synligheden af deres katalog og varemærke, og samtidig øge antallet af bookinger.